Pravidlá golfu

Ako sa hrá golf.

Golf je outdoorový šport, v ktorom samotný hráč alebo malá skupinka hrá malou golfovou loptičkou do jamky a používa pri tom rôzne palice. Pravidlá golfu definujú, že golfová „hra spočíva v hraní loptičkou z odpaliska do jamky úderom alebo postupnými údermi v súlade s pravidlami.“

Golf pochádza zo Škótska a bol hraný na Britských ostrovoch niekoľko storočí. Napriek tomu bol považovaný za hru pre elitu, v súčasnej dobe získava širokú popularitu a počet hráčov po celom svete stále rastie.

Golf sa hrá na jamkách. Slovo jamka (hole) môže znamenať skutočnú dieru v zemi, do ktorej sa má loptička dostať alebo časť ihriska od daného odpaliska až k nemu príslušnému jamkovisku (angl. green) na ktorom je vyvŕtaná jamka. Väčšina ihrísk má podľa možností 9 alebo 18 jamôk. Keďže má väčšina jamôk jamkovisko príliš ďaleko od odpaliska, a nedá sa zasiahnuť prvou ranou, je medzi jamkoviskom a odpaliskom nízko sekaný pruh zvaný fervej (angl. fairway). Okolitá tráva nesekaná alebo sekaná vysoko sa nazýva raf (angl. rough).

Na jamkách sú rozmiestnené rôzne prekážky čo môže byť bunker (piesočná prekážka, angl. bunker), z ktorej sa hrá horšie než z trávy, alebo vodná prekážka (rybníky, potoky apod.). V prekážkach platia zvláštne pravidlá, ktoré sťažujú hru, napríklad v bunkeri sa hráč pred samotným odpalom nesmie dotknúť palicou zeme a ani nesmie previesť cvičný švih. Pokiaľ loptička zostane v oblasti označenej ako vodná prekážka, môže ju hráč hrať podľa podobných pravidiel ako v bunkeri, alebo s pripočítaním trestného úderu z miesta mimo prekážku.

Na jamkovisku je tráva sekaná veľmi nízko, takže sa loptička môže po zemi gúľať na vzdialenosť niekoľkých metrov. Úderu na jamkovisku, pri ktorom sa loptička nevznesie do vzduchu sa hovorí pat (a ten sa patuje). Jamkoviská bývajú rôzne zvlnené, čo sťažuje správne mierenie. Samotná jamka má priemer 10,8 cm a mala by mať hĺbku 10 cm. Vystužuje sa umelohmotnou vložkou, do ktorej možno zapichnúť dlhú tyč s vlajkou, ktorá zaisťuje viditeľnosť jamky aj z veľkej vzdialenosti. Pozícia jamky na jamkovisku nie je stála a môže sa meniť.

Pokiaľ loptička skončí za označenými hranicami ihriska, nemožno ju z daného miesta odohrať.

Každá jamka je označená parom. Par je číslo závislé na vzdialenosti medzi odpaliskom a jamkoviskom. Obvyklá hodnota tejto vzdialenosti pre jamky s parom 3 je do 224 metrov, pre par 4 od 225 do 434 metrov a pre par 5 viac než 435 metrov. Par je teoretický počet úderov na ktorý by skúsený golfista mal jamku zahrať. Golfista by sa na dva údery pod par mal dostať na jamkovisko a potom potrebuje ešte dva paty. Celkový par všetkých jamôk 18 jamkového ihriska býva 72.

Pri väčšine ihrísk bývajú ďalšie zariadenia, ktoré nie sú súčasťou herného priestoru. Sú to tréningové priestory: cvičné jamkovisko, bunker a tréningová lúka (driving range).

Hra

Každá hra je založená na hraní určitého počtu jamôk v danom poradí. Jedno kolo znamená 18, na 9 jamkových ihriskách sa preto chodí dvakrát 9 jamôk. Na každej jamke sa začína odpalom z odpaliska a pokračuje sa ďalšími ranami, pokiaľ loptička neskončí v jamke. Cieľom je použiť čo najmenej úderov.

Hráči chodia po ihrisku po skupinkách dvaja, traja alebo štyria niekedy sprevádzaní nosičmi (caddie, kedík), ktorí nosia palice a pomáhajú hráčom. Každý hráč hrá svojou loptičkou (okrem iných variant hier) od odpaliska k jamke. Po odohraní z odpaliska hrá prvý ten, ktorého loptička je najďalej od jamky. Na ďalšom odpalisku hrá prvý ten, ktorý dosiahol najnižšieho počtu úderov.

Každý hráč funguje ako zapisovateľ inému hráčovi v skupine, teda do zápisu o stretnutí zapisuje jeho výsledky na jednotlivých jamkách. Pre kontrolu si môže zapisovať aj vlastné výsledky. V hre na údery je výsledkom súčet počtu úderov a trestných úderov. Trestný úder nie je skutočný úder, ale trest uložený podľa pravidiel.

Palice

Hráč k rozohratiu loptičky potrebuje palice (clubs). Golfová palica sa skladá z hlavy (clubhead), násady (shaft) a držadla (grip). Palice sa rozdeľujú na železá (irons) a drevá (woods). Železá majú hlavu vyrobenú z kovu. Drevá boli pôvodne vyrobené z dreva, v súčasnosti sa používajú kovy, na úderovú plochu oceľ a na ďalšiu časť titan a hlava býva väčšinou býva – dutá. Železá sa najčastejšie používajú na kratšie a presnejšie rany, drevá – pre dlhé rany. Palice sa líšia dĺžkou a sklonom úderovej plochy (loft).

Železá sa používajú najviac v označení 3 až 9, kde najmenší sklon a najväčšiu dĺžku má palica č.3. Čím menšie číslo, tým menší sklon hlavy a dlhšia násada. Výsledkom je dlhšia rana. Na najkratšie rany (prihrávky na green) sa používajú vedžky (wedge), ktorých je niekoľko druhov. Najmenší sklon má pičing vedž (pitching wedge, PW) – 48°, niekedy aj gepwedž (gap wedge, G) – 52°, sendvedž (sand wedge, SW) – 54-56° a lobwedž (lob wedge) – 58-60°. Pri dvoch posledných sa okrem stupňov udáva aj parameter – bounce, čo je zaoblenie na spodnej strane palice, ktoré určuje, ako hlboko sa palica ponorí pri údere do piesku.

Drevá sa väčšinou používajú na dlhé rany. Rozdeľujú sa na fervejové (fairway) drevá (3,5, zriedka 7, veľmi málo 9, niekedy aj párne čísla 4,6) a drajvr (driver). Drajvr je určený na najdlhšie údery, má veľkú hlavu a hrá sa z týčka (tee). Pôvodne bol označovaný ako č.1, dnes sa označuje sklonom úderovej plochy, väčšinou od 8,5° do 11°.

Špeciálnou palicou je patr (putter), ktorá má kolmé líce hlavy a používa sa k záverečným úderom na gríne (green), kedy sa loptička po údere len kotúľa. Podľa pravidiel môže mať hráč na ohrisku so sebou len 14 palíc.

Nové pravidlá golfu a amatérskeho štatútu boli schválené R&A Rules Limited a USGA. (Golfové pravidlá)

<hr />Zdieľajte priateľom...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Reddit
Reddit
Share on LinkedIn
Linkedin