Kontakt

JUTURN SLOVAKIA s.r.o.

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka číslo: 30623/B

Konateľ: Mgr. Miroslav ČEVELA
Sídlo:        Meteorová 1, 821 02 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

prevádzka: Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO:   35 875 224,   DIČ: 2021806864,  IČ DPH: SK2021806864

Bankové spojenie SK: TATRA BANKA 2628705910 / 1100
IBAN: SK23 1100 0000 0026 2870 5910

e-mail: juturn@juturn.sk

 

<hr />Zdieľajte priateľom...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Reddit
Reddit
Share on LinkedIn
Linkedin